Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

ORA

Localització ORA a Manacor

Localització ORA a Porto Cristo

L’ORA. Què és?

L’acrònim ORA és el resultat del que s’anomena formalment Operació de Regulació d’Aparcament. L’objectiu de l’ORA és el de regular les zones d’estacionament en superfície existents en la ciutat.

L’ordenació i regulació de l’estacionament en superfície en les ciutats com per exemple Manacor, és necessària amb la finalitat d’assolir una rotació dels vehicles i optimitzar així l’espai limitat a aquest fi en la via pública.

La regulació pròpia del sistema es realitza a través de les Ordenances Municipals en matèria de Circulació.

Anul·la una denúncia

PARALITZACIÓ PROCEDIMENT SANCIONADOR ZONA MANACOR I ZONA PORTO CRISTO

El seu vehicle ha estat denunciat. Si desitja paralitzar el procediment de sanció, ho podeu fer sempre que hagi obtingut el ticket d’estacionament i el temps sobrepassat no excedeixi de 30 minuts. Seguint les instruccions que a continuació es detallen:

1. Ha d’obtenir un ticket de 6 euros a la màquina expenedora més propera.
2. Tallar el ticket per la línea de punts.
3. Posar la denúncia i el ticket dins el sobre i dipositeu-lo a la bústia situada a la màquina expenedora.

PARALITZACIÓ PROCEDIMENT SANCIONADOR ZONA PORTS IB (PORTO CRISTO)

El seu vehicle ha estat denunciat. Si desitja paralitzar el procediment de sanció, ho podeu fer sempre que hagi obtingut el ticket d’estacionament i el temps sobrepassat no excedeixi de 30 minuts. Seguint les instruccions que a continuació es detallen:

1. Ha d’obtenir un ticket de 4 euros a la màquina expenedora més propera.
2. Tallar el ticket per la línea de punts.
3. Posar la denúncia i el ticket dins el sobre i dipositeu-lo a la bústia situada a la màquina expenedora.

OBSERVACIONS ( ZONA ORA MANACOR – PORTO CRISTO)

Infracció de l’art. 25 de l’ordenança municipal reguladora d’aparcaments i trànsit de vehicles en vies urbanes del terme de Manacor.
Import 60 Euros, 50 % de descompte si abona la sanció en els 20 dies naturals següents.

OBSERVACIONS (ZONA PORTS IB PORTO CRISTO)

En el Títol V de la Llei 10/2005, 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.
En aquesta ordenança se sancionen amb multa de 60€, i es pot reduir a 36€ en cas de reconeixement voluntari de la pròpia responsabilitat per part de l’infractor, sempre que ho comuniqui a Ports de les Illes Balears abans de la iniciació del procediment sancionador.

Horaris i tarifes

Horaris ORA

Zona Horari
Zona ORA Manacor Dl-dv : 9:30h-13:30h. i 17:00h-20:00h. Ds: 9:30h- 13:30h.Festius i diumenges tancat.
Zona ORA Porto Cristo De dia 1 de Març fins dia 31 d’Octubre Dl-Dg: 10:00h-18:00h. Festius inclosos.
Zona ORA Ports IB (Porto Cristo) De dia 1 de Març fins dia 31 d’OctubreDl-Dg: 10:00h-18:00h. Festius inclosos.

Tarifa Zona ORA Manacor

Euros Minuts
0.25 € (mínim) 15 minuts
0.50 € 38 minuts
1.00 € 58 minuts
1.50 € 78 minuts
2.05 € (màxim) 100 minuts

ANUL.LACIO DENUNCIA: 6 €

Tarifa Zona ORA Porto Cristo

Euros Minuts
0.25 € (mínim) 15 minuts
0.50 € 38 minuts
1.00 € 58 minuts
1.50 € 78 minuts
2.05 € 100 minuts
2.55 € (màxim) 150 minuts

ANUL.LACIO DENUNCIA: 6 €

Tarifa Zona ORA Ports IB (Porto Cristo)

Euros Minuts
0.50 € 30 minuts
0.50 € 45 minuts
1.00 € 60 minuts
1.25 € 75 minuts
1.75 € 105 minuts
2.00 € 120 minuts

ANUL.LACIO DENUNCIA: 4 €

Sol·licitud d’un permís especial de resident- ORA

Els propietaris dels vehicles domiciliats a Manacor a un sector d’estacionament amb horari limitat, podran sol·licitar i obtenir permís especial d’estacionament sense limitació de temps màxim de permanència en aquest sector, i sense necessitat de proveïment de bitllet en les màquines instal·ladores.

La sol·licitud i obtenció del permís especial de resident per zona ORA quedarà subjecte als següents requisists i condicions:

Condicions sol·licitud d’un permís especial de resident- ORA

Per més informació es poden adreçar al segòn pis de les oficines de l’Ajuntament de Manacor, persona responsable Cati Llull, Ext. 1208