Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

ORA

Autorització APPs de pagament amb mòbil

Les empreses titulars d’aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils amb accés a Internet (des d’ara APP), han d’emplenar el formulari adjunt al Plec d’autorització d’aplicacions informàtiques per a l’accés a la plataforma de pagament amb mòbil de Servei ORA i enviar-lo juntament amb la documentació sol·licitada en el mateix a l’correu electrònic sam@sammanacor.com, incloent a l’assumpte el següent: “Sol·licitud autorització APP pagament amb mòbil Servei ORA”.

Horaris i tarifes

Zona Blava Manacor

Zona Blava Porto Cristo

Zona Ports IB

Zona ZPR Manacor

 

 

Horaris ORA:

Zona Horari
Zona ORA Manacor Dl-Dv : 9:30h-13:30h. i 17:00h-20:00h. Ds: 9:30h- 13:30h.Festius i diumenges tancat.
Zona ORA Porto Cristo De dia 1 de març fins dia 31 d’octubre Dl-Dg: 10:00h-18:00h. Festius inclosos.
Zona ORA Ports IB (Porto Cristo) De dia 1 de maig fins dia 31 d’octubre Dl-Dg: 10:00h-18:00h. Festius inclosos.

 

Tarifa Zona ORA Manacor:

Euros Minuts
0.25 € (mínim) 15 minuts
0.50 € 38 minuts
1.00 € 58 minuts
1.50 € 78 minuts
2.05 € (màxim) 100 minuts

ANUL·LACIÓ DENÚNCIA: 6 €

 

Tarifa Zona ORA Porto Cristo:

Euros Minuts
0.25 € (mínim) 15 minuts
0.50 € 38 minuts
1.00 € 58 minuts
1.50 € 78 minuts
2.05 € 100 minuts
2.55 € (màxim) 150 minuts

ANUL·LACIÓ DENÚNCIA: 6 €

 

Tarifa Zona ORA Ports IB (Porto Cristo):

Euros Minuts
0.50 €              30 minuts
0.50 € 45 minuts
1.00 € 60 minuts
1.25 € 75 minuts
1.75 € 105 minuts
2.00 € 120 minuts

ANUL·LACIÓ DENÚNCIA: 4 €

L’ORA. Què és?

L’acrònim ORA és el resultat del que s’anomena formalment Operació de Regulació d’Aparcament. L’objectiu de l’ORA és el de regular les zones d’estacionament en superfície existents en la ciutat.

L’ordenació i regulació de l’estacionament en superfície en les ciutats com per exemple Manacor, és necessària amb la finalitat d’assolir una rotació dels vehicles i optimitzar així l’espai limitat a aquest fi en la via pública.

La regulació pròpia del sistema es realitza a través de les Ordenances Municipals en matèria de Circulació.

Sol·licitud d’un permís especial de resident- ORA

Els propietaris dels vehicles domiciliats a Manacor a un sector d’estacionament amb horari limitat, podran sol·licitar i obtenir permís especial d’estacionament sense limitació de temps màxim de permanència en aquest sector, i sense necessitat de proveïment de bitllet en les màquines instal·ladores.

La sol·licitud i obtenció del permís especial de resident per zona ORA pot sol·licitar-se a  l’Ajuntament de Manacor.

Anul·la una denúncia

 

Paralizació procediment sancionador zona Manacor i zona Porto Cristo:

El seu vehicle ha estat denunciat. Si desitja paralitzar el procediment de sanció, ho podeu fer sempre que hagi obtingut el ticket d’estacionament i el temps sobrepassat no excedeixi de 30 minuts. Seguint les instruccions que a continuació es detallen:

1. Ha d’obtenir un ticket de 6 euros a la màquina expenedora més propera.
2. Tallar el ticket per la línea de punts.
3. Posar la denúncia i el ticket dins el sobre i dipositeu-lo a la bústia situada a la màquina expenedora.

 

Paralizació procediment sancionador zona Ports IB (Porto Cristo):

El seu vehicle ha estat denunciat. Si desitja paralitzar el procediment de sanció, ho podeu fer sempre que hagi obtingut el ticket d’estacionament i el temps sobrepassat no excedeixi de 30 minuts. Seguint les instruccions que a continuació es detallen:

1. Ha d’obtenir un ticket de 4 euros a la màquina expenedora més propera.
2. Tallar el ticket per la línea de punts.
3. Posar la denúncia i el ticket dins el sobre i dipositeu-lo a la bústia situada a la màquina expenedora.

 

Observacions ( zona ORA Manacor y Porto Cristo):

Infracció de l’art. 25 de l’ordenança municipal reguladora d’aparcaments i trànsit de vehicles en vies urbanes del terme de Manacor.
Import 60 Euros, 50 % de descompte si abona la sanció en els 20 dies naturals següents.

 

Observacions (zona Ports IB – Porto Cristo):

En el Títol V de la Llei 10/2005, 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.
En aquesta ordenança se sancionen amb multa de 60€, i es pot reduir a 36€ en cas de reconeixement voluntari de la pròpia responsabilitat per part de l’infractor, sempre que ho comuniqui a Ports de les Illes Balears abans de la iniciació del procediment sancionador.