Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Pla gestió demanda

Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics en el terme de Manacor

L’aigua és un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal. L’accés a aigua de bona qualitat i en quantitat suficient és fonamental per a la vida diària de tot ésser humà i per a la majoria de les activitats econòmiques. L’escassetat d’aigua i la sequera constitueixen avui un desafiament considerable, i el canvi climàtic previsiblement empitjorarà les coses. L’escassetat d’aigua i la sequera tenen un impacte directe per al ciutadà i els sectors econòmics que utilitzen i depenen de l’aigua, com ara l’agricultura, el turisme, la indústria, l’energia i el transport, així com un impacte més ampli sobre els recursos naturals pels seus efectes negatius per a la biodiversitat, la qualitat de l’aigua, l’augment del risc d’incendis forestals i l’empobriment del sòl.

El municipi de Manacor s’ha abastit fins ara completament d’aigua subterrània i arrossega des de fa dècades seriosos problemes en relació a les aigües subministrades pel consum humà (com són, per exemple, contaminació per nitrats i salinització). Això provoca que el municipi es trobi en dificultats en quant a l’abastiment d’aigua. I s’han d’adoptar mesures per capgirar la situació. Aquest “Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics (PGD)” suposa una anàlisi de la situació actual i inclou tot el conjunt d’actuacions que permetran reduir la demanda, millorar l’eficiència en l’ús i evitar el deteriorament dels recursos hídrics dins el context del nou “Pla General d’Ordenació Urbanístic (PGUV)” que està tramitant l’Ajuntament. Pots visualitzar o descarregar el pla de demanda des d’aquí: