Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències
Aparcament Sant Jaume Manacor

El pàrquing subterrani de Sant Jaume es troba ubicat en el subsòl de Manacor, més concretament en la Plaça Sant Jaume a pocs minuts del centre peatonal. La seva ubicació el fa especialment útil degut a la proximitat de certes sucursals de l’administració, com per exemple l’Agència Tributària de Manacor, els Jutjats i l’Ajuntament de Manacor.
Un altre emplaçament important es la proximitat del pàrquing a l’Estació de Tren dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, de manera que resulta un espai ideal per aparcar el cotxe de forma segura per a les persones que utilitzen aquest transport públic per anar a treballar habitualment a Inca o Palma.

Entrada: C/ Via Roma
Sortida: C/Lleó XIII

Horari, tarifes i contacte

 • Horari de dilluns a dissabte: 07:00h-22:00h
 • Diumenges i festius: tancat
 • Preu primera hora: 0,02260€/min
 • Preu hora addicional: 0,0070€/min

Altra informació d’interès

 • Número de places: 181
Aparcament s’Aljub Porto Cristo
El pàrquing subterrani de s’Aljub es troba ubicat en la zona costera de Porto Cristo, més concretament en la Plaça de s’Aljub en la primera línia de platja. La seva ubicació fa que sigui especialment idoni per accedir a la zona turística de la petita població, de la mateixa manera és ideal per a aparcar el cotxe si es vol gaudir de la zona de restauració i comercial de la zona.

Entrada y Salida: Plaza de S’Aljub

 

Horari, tarifes i contacte

 • Horari de dilluns a diumenge: 10:00h-18:00h
 • Preu primera hora: 0,02260€/min
 • Preu hora addicional: 0,0070€/min

Altra informació d’interès

 • Número de places: 35
Aparcament na Camel·la Manacor

El pàrquing subterrani Na Camel·la es troba ubicat en el subsòl de Manacor, més concretament en la Avinguda Antoni Maura aprop del centre peatonal. La seva ubicació el fa especialment atractiu per als diversos usos, siguin comercials com laborals, es troba en el llindar del centre de la ciutat a pocs metres de la zona peatonal, així com també per banquers ja que en les immediacions del pàrquing es troben importants seus de diverses entitats bancàries.
A més cal destacar que un dia a la setmana se celebra en les proximitats del recinte, el popular mercat de Manacor dels dilluns, al qual acudeix gent de tota la comarca, que fa que hi hagi molta activitat.
Entrada i Sortida: Plaça de Na Camel·la

 

Horari, tarifes i contacte

 • Horari de dilluns a dissabte: 07:00h-22:00h
 • Horari diumenges i festius: tancat
 • Preu primera hora: 0,02260€/min
 • Preu hora addicional: 0,0070€/min

Altra informació d’interès

 • Número de places: 161

Reserva de places i abonaments

Tant els propis clients habituals com els futurs clients dels pàrquings públics del nucli interior de Manacor, Sant Jaume i Na Camel·la, poden accedir a l’obtenció d’una Targeta d’Abonat, que permet obtenir descomptes.

Les passes a realitzar per demanar la Targeta d’Abonat són les següents:

1. Realitzar la petició a través del formulari en línia de més a baix per a un dels següents aparcaments:

a. Sant Jaume. (Plaça Sant Jaume, 3. Manacor)
b. Na Camel·la. (Passeig Antoni Maura, 3 Manacor)

2. Fer el pagament de la targeta d’abonat mitjançant transferència bancària (Després de realitzar la sol·licitud la SAM et farà arribar el número de compte).

3. La SAM es posarà en contacte amb vostè per al lliurament de la targeta d’abonat.

TARIFES

Sant Jaume: 26,05 €/mes
Na Camel·la: 52,15 €/mes

SOL·LICITUD DE RESERVA D’ABONAMENT MENSUAL PER A UNA PLAÇA DE PÀRQUING

SOL·LICITUD PER A CANVIAR / AFEGIR MATRÍCULA A LA SEVA TARGETA D’ABONAT

Faci la seva sol·licitud a través del formulari següent, i la SAM es posarà en contacte amb vostè al més aviat possible.

El teu aparcament

1 + 9 =

* Camps obligatoris

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A.
Finalitat: Gestionar la seva petició, per a més informació verure la política de privacitat.
Legitimació: La seva petició a l’emplenar el formulari i enviar-lo.
Destinataris: No es preveuen llevat per complir les nostres obligacions a petició de las administracions públiques.
Drets: Accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres com se explica dins la política de privacitat.
Informació adicional: Pot consultar la informació adicional i detallada damunt com tractam les seves dades dins la política de privacitat.

Horaris i tarifes de pàrquing

No Aparcament Tarifa 1a hora Tarifa min. addicional Tarifa abonats Horari
1 Aparcament Sant Jaume Manacor 0,02260€/min 0,0070€/min 26,05€/mes  24 hores obert
2 Aparcament na Camel·la Manacor 0,02260€/min 0,0070€/min 52,15€/mes

 24 hores obert

3 Aparcament s’Aljub Porto Cristo 0,02260€/min 0,0070€/min Sense tarifa d’abonats  24 hores obert

CONDICIONS PARTICULARS D’ÚS DELS APARCAMENTS SUBTERRANIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR.

1) L’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, S.A. és l’explotadora dels aparcaments subterranis públics de la Plaça Jordi Caldentey, de la Plaça de Sant Jaume, i de la Plaça de S’Aljub, propietat de l’Ajuntament de Manacor.

2) L’empresa és la responsable del funcionament d’aquests aparcaments.

3) L’usuari és tota persona que entri a l’interior de l’aparcament, amb o sense un vehicle, acceptant aquesta el compliment de les normes d’ús contemplades en el present document, així com respectar la senyalització, les normes de circulació i trànsit, i les indicacions del personal de vigilància. L’usuari serà responsable de les conseqüències produïdes en cas de l’incompliment de qualsevol de les condicions d’ús, normes de circulació i trànsit de vehicles o persones o be les indicacions del personal devigilància, així com de les conseqüències per la pèrdua per part de l’usuari del tiquet d’entrada o targeta d’abonament.

4) L’empresa només usarà les dades de caràcter personal obtingudes amb finalitats pròpies del servei d’aparcament subterrani.

5) L’horari d’obertura al públic de l’aparcament serà acordat pel Consell d’Administració en funció de les necessitats del servei.

6) El preu serà fixat per acord del Consell d’Administració i ratificació del Plenari de l’Ajuntament. El preu es revisarà anualment.

7) Cada tiquet donarà dret a l’usuari a utilitzar una plaça d’estacionament per un vehicle durant tot el període que estigui dins l’aparcament. En cas d’ocupar més d’un lloc, l’usuari haurà d’abonar l’import corresponent al temps consumit per cada un dels llocs utilitzats.

8) En cas de pèrdua del tiquet d’accés, se n’hi entregarà un de nou amb les mateixes dades que l’originari, per import de 12 euros en concepte de reimpressió de tiquet, havent d’abonar l’import corresponent pel temps consumit.

9) En el cas de que un usuari o vehicle utilitzi una plaça reservada per a minusvalits sense estar habilitat legalment per fer-ho, l’empresa està facultada per reclamar-li una indemnització pels prejudicis ocasionats per l’incompliment de la normativa
legal de 12 euros.

10) Als usuaris que estacionin vehicles als espais senyalats com a no permesos, o que dificultin el normal funcionament de la instal·lació, se’ls podrà reclamar una indemnització de 12 euros pels prejudicis ocasionats al funcionament de l’aparcament.

11) L’usuari està obligat a informar a l’empresa, amb la màxima urgència i abans de moure el vehicle del lloc dels fets, de qualsevol desperfecte o robatori produït en el vehicle a l’interior de la instal·lació. En relació als objectes aliens al vehicle que estiguin al seu interior, o els elements als que es pugui accedir des de l’exterior del vehicle, l’usuari n’haurà d’informar expressament al personal de vigilància per, en el seu cas, acceptar la seva custòdia. Els casos de deixar finestres obertes, portes mal tancades o tancament centralitzat desactivat del vehicle es consideren negligències de l’usuari.

12) No es permet l’entrada de vehicles que duguin substàncies prohibides, perilloses, tòxiques, inflamables o els seus envasos.

13) L’empresa exigirà indemnitzacions als usuaris, les persones i vehicles pels desperfectes que ocasionin a les instal·lacions dels aparcaments.

14) L’empresa podrà traslladar, moure o retirar els vehicles mal estacionats, o que hagin estat més de 24 hores a l’interior de l’aparcament sense informar al personal de vigilància, acceptant l’usuari el pagament de les despeses generades.

15) En el cas que un vehicle tingui una avaria a l’interior de l’aparcament, el propietari serà el responsable de treure’l anant al seu càrrec les despeses generades. L’empresa es reserva el dret d’exigir responsabilitats o indemnitzacions pels prejudicis ocasionats.

16) Si a l’hora de finalitzar el servei quedessin vehicles al interior de la instal·lació hi romandran fins que torni a ser obert al públic. En retirar-lo s’haurà de pagar per tot el temps consumit.

17) Un abonament mensual donarà dret a un usuari a utilitzar un plaça d’estacionament de entre les disponibles, per un mes natural, sense limitació de temps d’ús ni de número d’entrades o sortides. L’abonament només es farà per mesos complets. El Consell d’Administració decidirà el número d’abonaments que es poden realitzar a cada un dels Aparcaments. Les renovacions d’abonaments s’hauran de fer efectives com a màxim en el tres dies següents a la finalització del termini inicial pactat.

Manacor, a 30 de Setembre de 2008.