Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Subvencions

SOIB

Adaptació electrònica departament Administratiu


Convocatòria SOIB 2018 – 2019

Import subvenció: 22.747,80 €

Adaptació nou sistema màquines expenedores ORA


Convocatòria SOIB 2018 – 2019

Import subvenció: 22.900,80 €

Adequació recintes comptadors dept. d’Aigües


Convocatòria SOIB 2018 – 2019

Import subvenció: 22.185,24 €

SOIB Jove

Expedient: SJ-QEL 10/18

Projecte: Adaptació de la nova llei de contractes del sector públic


Convocatòria SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals 2018 – 2019

Data resolució: 16/10/2018

Import subvenció: 16.036,80 €

Expedient: SJ-QEL (2a) 05/18

Projecte: Reducció del consum a la xarxa municipal de distribució d’aigua


Convocatòria SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals 2018 – 2019

Data resolució: 09/11/2018

Import subvenció: 24.055,20 €

SOIB Visibles

Expedient: VM (2a) 42/18

Projecte: Conscienciació mediambiental. Prevenció de llançament de residus inadequats pel clavegueram


Convocatòria SOIB Visibles 2018

Data resolució: 09/07/2018

Import subvenció: 39.635,52 €

EDAR

Expedient: 014/22

Projecte: Conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües del terme municipal de Manacor, pel trienni 2022-2024


Data resolució: 02/12/2021

Import anual de la indemnització: 560.671,71 €

Energia Solar

Expedient: FOTADM17-45/2017

Projecte: Instal·lació solar fotovoltaica per a alimentació elèctrica en ronda des Port, s/n de Manacor


Convocatòria: Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents dins del Programa Operatiu FEDER 2014 – 2020

Data resolució: 07/02/2018

Import subvenció: 71.904,00 €

Expedient: FOTADM18-37/2018

Projecte: Instal·lació solar fotovoltaica per a alimentació elèctrica a “Pous sa Torre” i “sa Gravera”


Convocatòria: Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents dins del Programa Operatiu FEDER 2014 – 2020

Data resolució: 00/11/2018

Import subvenció: 89.100,00 €