Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Cita prèvia oficina de Manacor

Tràmit en línia per sol·licitar cita prèvia a la nostra oficina de MANACOR.

Podeu realitzar els seus tràmits de manera més còmoda sense necessitat d’acudir a les nostres oficines. Abans de demanar la cita presencial consulta els serveis en línia disponibles a la nostra pàgina web.

Calendari carregant...
- Cita disponible
16
- Cita no disponible
16
- Parcialment

Hora*:

Nom complet*:

Correu electrònic*:

Telèfon*:

Servei*:

Detalls de la cita...*:

 

captcha

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A. (SAM MANACOR). CIF: A-57024549;
FINALITATS DEL TRACTAMENT: La gestió de la seva sol·licitud de cita prèvia presencial;
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT: Consentimient de les persones interessades, quan aquest sigui precís (article 6.1,a de l’RGPD). El complimient d’una missió en interès públic o l’exercici de poders públics (article 6.1,e de l’RGPD).
DESTINATARIS DE LES DADES: Les Administracions Públiques en l’exercici de les seves competències, quan esdevingui necessari per a la gestió de la seva sol·licitud;
TERMINI DE CONSERVACIÓ: Les dades proporcionades es conservaran durant el tiemps necessari per al compliment de les obligacions legals del Responsable;
EXERCICI DE DRETS: Les persones interessades poden sol·licitar l’accés, la rectificació o la supressió de les seves dades, així com exercir altres drets, a través de Protecció de dades;
CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES I INFORMACIÓ ADDICIONAL: dpd@sammanacor.com

971 59 60 01

Cita prèvia per telèfon

També podeu sol·licitar la cita prèvia per telèfon o sol·licitar una cridada.