Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

ORA

Autoritzación APPs de pago con móvil 

Les empreses titulars d’aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils amb accés a Internet (des d’ara APP), han d’emplenar el formulari adjunt al Plec d’autorització d’aplicacions informàtiques per a l’accés a la plataforma de pagament amb mòbil de Servei ORA i enviar-lo juntament amb la documentació sol·licitada en el mateix a l’correu electrònic sam@sammanacor.com, incloent a l’assumpte el següent: «Sol·licitud autorització APP pagament amb mòbil Servei ORA».

Horarios y tarifas

Zona Azul Manacor

Zona Azul Porto Cristo

Zona Puertos IB

Zona ZPR Manacor

 

 

Horarios ORA: 

Zona Horari
Zona ORA Manacor L-V : 9:30h-13:30h. i 17:00h-20:00h. S: 9:30h- 13:30h.Festivos y domingos cerrado.
Zona ORA Porto Cristo De dia 1 de marzo hasta dia 31 de octubre. L-D: 10:00h-18:00h. Festivos incluidos.
Zona ORA Ports IB (Porto Cristo) De dia 1 de mayo hasta dia 31 de octubre. L-D: 10:00h-18:00h. Festivos incluidos.

 

Tarifa Zona ORA Manacor:

Euros Minutos
0.25 € (mínim) 15 minutos
0.50 € 38 minutos
1.00 € 58 minutos
1.50 € 78 minutos
2.05 € (máximo) 100 minutos

ANULACIÓN DENÚNCIA: 6 €

 

Tarifa Zona ORA Porto Cristo:

Euros Minutos
0.25 € (mínim) 15 minutos
0.50 € 38 minutos
1.00 € 58 minutos
1.50 € 78 minutos
2.05 € 100 minuts
2.55 € (máxim) 150 minutos

ANULACIÓN DENÚNCIA: 6 €

 

Tarifa Zona ORA Ports IB (Porto Cristo):

Euros Minutos
0.50 €              30 minutos
0.50 € 45 minutos
1.00 € 60 minutos
1.25 € 75 minutos
1.75 € 105 minutos
2.00 € 120 minutos

ANULACIÓN DENÚNCIA: 4 €

L’ORA. Qué es?

L’acrònim ORA és el resultat del que s’anomena formalment Operació de Regulació d’Aparcament. L’objectiu de l’ORA és el de regular les zones d’estacionament en superfície existents en la ciutat.

L’ordenació i regulació de l’estacionament en superfície en les ciutats com per exemple Manacor, és necessària amb la finalitat d’assolir una rotació dels vehicles i optimitzar així l’espai limitat a aquest fi en la via pública.

La regulació pròpia del sistema es realitza a través de les Ordenances Municipals en matèria de Circulació.

Solicitud de un permiso especial de residente- ORA

Los propietarios de los vehículos domiciliados en Manacor en un sector de estacionamiento con horario limitado, podrán solicitar y obtener permiso especial de estacionamiento sin limitación de tiempo máximo de permanencia en este sector, y sin necesidad de abastecimiento de billete en las máquinas instaladoras.

La solicitud y obtención del permiso especial de residente por zona ORA puede solicitar -se en el Ayuntamiento de Manacor.

Anula una denuncia

 

Paralizació procediment sancionador zona Manacor i zona Porto Cristo:

El seu vehicle ha estat denunciat. Si desitja paralitzar el procediment de sanció, ho podeu fer sempre que hagi obtingut el ticket d’estacionament i el temps sobrepassat no excedeixi de 30 minuts. Seguint les instruccions que a continuació es detallen:

1. Ha d’obtenir un ticket de 6 euros a la màquina expenedora més propera.
2. Tallar el ticket per la línea de punts.
3. Posar la denúncia i el ticket dins el sobre i dipositeu-lo a la bústia situada a la màquina expenedora.

 

Paralizació procediment sancionador zona Ports IB (Porto Cristo):

El seu vehicle ha estat denunciat. Si desitja paralitzar el procediment de sanció, ho podeu fer sempre que hagi obtingut el ticket d’estacionament i el temps sobrepassat no excedeixi de 30 minuts. Seguint les instruccions que a continuació es detallen:

1. Ha d’obtenir un ticket de 4 euros a la màquina expenedora més propera.
2. Tallar el ticket per la línea de punts.
3. Posar la denúncia i el ticket dins el sobre i dipositeu-lo a la bústia situada a la màquina expenedora.

 

Observacions ( zona ORA Manacor y Porto Cristo):

Infracció de l’art. 25 de l’ordenança municipal reguladora d’aparcaments i trànsit de vehicles en vies urbanes del terme de Manacor.
Import 60 Euros, 50 % de descompte si abona la sanció en els 20 dies naturals següents.

 

Observacions (zona Ports IB – Porto Cristo):

En el Títol V de la Llei 10/2005, 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.
En aquesta ordenança se sancionen amb multa de 60€, i es pot reduir a 36€ en cas de reconeixement voluntari de la pròpia responsabilitat per part de l’infractor, sempre que ho comuniqui a Ports de les Illes Balears abans de la iniciació del procediment sancionador.