Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Els alumnes de primer d’ESO de l’IES Mossen Alcover han visitat l’estació depuradora d’aigües residuals de Manacor (EDAR) per poder veure en persona el cicle de l’aigua que han estudiat a classe i també una part important del sistema de sanejament de l’aigua de Manacor.

Els han acompanyat el gerent de l’Empresa de Serveis del municipi de Manacor (SAM), Francesc Grimalt; a més de la presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó; i el vicepresident, Joan Sagrera.

L’estació depuradora d’aigües residuals de Manacor (EDAR), és una instal·lació on es recullen les aigües residuals provinents de la ciutat i són tractades per reduir la contaminació per tal de poder ser abocades de nou al medi receptor (Torrent, mar, etc.). L’EDAR forma part del cicle de l’aigua, i del dia a dia de la nostra vida.

Degut això, els professors de l’Institut Mossèn Alcover han considerat important mostrar-la als seus alumnes, i tant l’Ajuntament com l’Empresa de Serveis del municipi de Mancor (SAM) els obren les portes per poder organitzar les visites. I és que és important que els nins i nines puguin veure en primera mà el funcionament de la EDAR i els problemes que té a causa dels abocaments indeguts per les piques i el vàter.

I és que és important no utilitzar el vàter com si fos una paperera. A més el consum de les tovalloletes humides s’ha incrementat notablement durant els darrers anys i ja és un article habitual en la higiene diària de moltes persones i famílies. El problema apareix en el moment en què aquestes tovalloletes es llencen pel vàter, ja que són les responsables d’embussos a la xarxa de clavegueram, avaries a les depuradores i l’encariment del procés de sanejament de les aigües residuals.