Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça d’enginyeria industrial

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Anunci

Avaluació provisional

Avaluació definitiva

 

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça de conductor de maquinària

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Llista definitiva d’aprovats

Convocatòria per a la provisió definitiva de tres places d’operari

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Avaluació provisional prova tècnica i mèrits

Avaluació definitiva

Anunci convocatòria – Junta General Empresa de Serveis del municipi de Manacor

Anunci convocatòria – Junta General Empresa de Serveis del municipi de Manacor

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria
Extraordinària

Data i hora
11 / de setembre / 2023 a les 18:30

Lloc
Sala de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Expedient 10584/2023. Designació dels membres del Consell d’Administració de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA
2. Expedient 11532/2023. Proposta d’aprovació d’instrument de planificació plurianual
3. Expedient 11531/2023. Proposta d’aprovació oferta d’ocupació pública 2023.
4. Expedient 11533/2023. Proposta de creació pàgina web corporativa.
5. Precs i preguntes.
6. Aprovació de l’acta de la sessió.

DOCUMENT ANUNCI CONVOCATÒRIA

Anunci convocatòria – Junta General Empresa de Serveis del municipi de Manacor

Anunci convocatòria – Sessió Extraordinària Ajuntament de Manacor

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria
Extraordinària

Data i hora
26 / de maig / 2023 a les 8:00, en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria

Lloc
Sala de Plens de l’Ajuntament de Manacor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
Part resolutiva

1. Expedient 8750/2022. Ratificació acord d’aprovació dels Comptes Anuals, exercici 2021.
2. Expediente 6628/2023. Aprovació Comptes Anuals, exercici 2022..
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació acta.

DOCUMENT ANUNCI CONVOCATÒRIA