Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències
Anunci convocatòria – Junta General Empresa de Serveis del municipi de Manacor

Anunci convocatòria – Junta General Empresa de Serveis del municipi de Manacor

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria
Extraordinària

Data i hora
11 / de setembre / 2023 a les 18:30

Lloc
Sala de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Expedient 10584/2023. Designació dels membres del Consell d’Administració de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA
2. Expedient 11532/2023. Proposta d’aprovació d’instrument de planificació plurianual
3. Expedient 11531/2023. Proposta d’aprovació oferta d’ocupació pública 2023.
4. Expedient 11533/2023. Proposta de creació pàgina web corporativa.
5. Precs i preguntes.
6. Aprovació de l’acta de la sessió.

DOCUMENT ANUNCI CONVOCATÒRIA

Anunci convocatòria – Junta General Empresa de Serveis del municipi de Manacor

Anunci convocatòria – Sessió Extraordinària Ajuntament de Manacor

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria
Extraordinària

Data i hora
26 / de maig / 2023 a les 8:00, en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria

Lloc
Sala de Plens de l’Ajuntament de Manacor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
Part resolutiva

1. Expedient 8750/2022. Ratificació acord d’aprovació dels Comptes Anuals, exercici 2021.
2. Expediente 6628/2023. Aprovació Comptes Anuals, exercici 2022..
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació acta.

DOCUMENT ANUNCI CONVOCATÒRIA

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 2 de desembre de 2021.

Bases convocatòria d’oficial segona d’electricista

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional d’admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Llista resultats prova de català

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per cobrir dues places de peó

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 2 de desembre de 2021.

Bases convocatòria places de peó

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos

Anunci resultats prova de català

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci llista provisional prova pràctica i mèrits

Anunci llista definitiva i assignació de places

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per borsí d’enginyer/a industrial

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 26 de novembre de 2021.

Bases convocatòria borsí enginyer/a industrial

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista d’admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Avaluació definitiva prova pràctica i mèrits