Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria
Extraordinària

Data i hora
26 / de maig / 2023 a les 8:00, en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria

Lloc
Sala de Plens de l’Ajuntament de Manacor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
Part resolutiva

1. Expedient 8750/2022. Ratificació acord d’aprovació dels Comptes Anuals, exercici 2021.
2. Expediente 6628/2023. Aprovació Comptes Anuals, exercici 2022..
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació acta.

DOCUMENT ANUNCI CONVOCATÒRIA