Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Aquests dies la SAM ha començat la reperforació del pou de Sa Gravera, que havia col·lapsat fa un any.

El pou de Sa Gravera té una importància estratègica per garantir el subministrament d’aigua a la ciutat de Manacor. Està situat al sud de Manacor i forma part dels pous d’abastament d’aigua de la ciutat, juntament amb Sa Moladora, Ses Tapereres, Es Pollencí, Na Mavida i Sa Torre.

Cadascun d’aquests pous contribueix de manera diferent als 7000 m² diaris que consumeix Manacor, en funció de la seva capacitat d’extracció. El pou de Sa Moladora, per exemple, és el principal, ja que subministra més de 4000 m³ diaris, que suposen més del 60% de l’aigua que consumeix Manacor.

L’aigua dels pous és bombejada als dipòsits per tal de garantir el volum i la pressió adequada a tota la xarxa de distribució. Els dipòsits de Manacor estan formats per 2 dipòsits reguladors d’emmagatzematge que reben l’aigua (900 m³) i des d’aquí és bombejada al dipòsit elevat per donar-li pressió (200 m³). El volum total d’emmagatzematge són 1100 m³, que durant les hores punta de consum es consumeixen en dues hores.

El pou de Sa Gravera té una importància estratègica per garantir el subministrament a la xarxa en cas d’avaria dels principals pous Sa Moladora i/o Ses Tapereres com la que va tenir lloc dilluns dia 17 de febrer. Aquell dia, es va foradar la canonada de connexió del pou de Sa Moladora amb els dipòsits d’aigua de Manacor.

Gràcies a la ràpida actuació dels tècnics, l’avaria es va traduir en una baixada de pressió, i no va arribar a tallar el subministrament. Ara bé, sense el suport del pou de Sa Gravera, quan hi ha avaries superiors a 2 hores els usuaris comencen a notar baixades en la pressió de l’aigua que poden arribar a causar talls en el subministrament si aquesta s’allarga.

Per tant, amb aquesta actuació s’augmenten les garanties d’abastament d’aigua a Manacor. A més a més d’aquesta actuació, la SAM tramita el projecte de construcció d’un segon dipòsit de 10.000 m³ d’aigua per garantir l’aigua a la ciutat durant dos dies en cas d’avaria crítica al sistema d’abastament, a la vegada que augmentarà la pressió de les zones més allunyades dels actuals dipòsits. Aquestes actuacions es contemplen al Pla de Gestió de la Demanada de Recursos Hídrics de Manacor.