Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Els responsables de l’empresa municipal han visitat el recinte dels depòsits.

La SAM, l’empresa de serveis del municipi de Manacor, ha presentat avui el pla de rehabilitació integral de les estructures i les instal·lacions dels depòsits del Serralt. Aquests treballs “permetran millorar de forma notable la garantia de servei, proporcionant una pressió més regular i podrem treure tot el potencial a les infraestructures que són antigues però que tenen molta vida per endavant”, ha explicat la presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó. A més, “les obres permetran millorar les condicions de feina i la comoditat dels treballadors de l’empresa municipal, perquè es renovaran totes les instal·lacions dels depòsits”, ha afegit el regidor Joan Sagrera, vicepresident de la SAM.

“En una primera fase es va restaurar la torre del depòsit elevat, que era la peça més deteriorada del conjunt i ara s’actua sobre la resta d’elements”, ha recordat el gerent de l’empresa, Francesc Grimalt. Ell ha estat l’encarregat d’explicar tots els canvis que es faran a les instal·lacions del recinte municipal dels depòsits d’aigua. Així, els tècnics responsables de l’empresa municipal han detallat que es farà un nou castell d’aigües, que rebrà l’aigua de tots els pous que alimenten la ciutat i la distribuirà entre els diferents depòsits del recinte. “Confiam que el nou pou de la zona de les graveres que està en tramitació des de fa anys i permetrà injectar aigua de millor qualitat, pugui connectar-se als depòsits en acabar les obres”, ha afegit Grimalt.

A més, es rehabilitaran les superfícies dels depòsits baixos, millorant els accessos al seu interior. També es renovaran totes les bombes impulsores i es construirà una nova cambra de bombes. Es renovaran totes les canonades, tota la instal·lació elèctrica i el sistema d’injecció de clor. Finalment es reconstruirà el tancament del recinte i es rehabilitaran els murs i les reixetes. I per acabar es renovarà la superfície transitable amb paviments sanitaris. Durant les obres es preveu mantenir la pressió habitual a la xarxa. De forma puntual, amb motiu de treballs concrets, es poden produir baixades de pressió que seran degudament planificades i anunciades.

Aquests treballs han estat adjudicats per uns 350.000 euros a la UTE d’empreses formada per Melchor Mascaró i Electrohidràulica. La direcció de les obres, la durà a terme l’empresa ATP. Es preveu un termini de sis mesos per fer la rehabilitació integral dels depòsits. Una actuació que “és prou important perquè cal tenir en compte que els depòsits es construïren durant la dècada de 1970, es posaren en marxa l’any 1982 i fins que l’any passat arreglàrem el depòsit elevat no s’havia fet cap obra de modernització en tot el recinte”, ha conclòs el gerent de la SAM, Francesc Grimalt.