Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències
Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista


A causa de la situación de la Covid-19 es preciso solicitar cita previa llamando al  971 59 60 01. Se deberá entregar una copia de la documentación y mostrar la original. El último día para presentar la documentación es el día 2 de diciembre de 2021.

Bases convocatoria oficial segunda electricista

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Listado provisional de admisiones y exclusiones

Anuncio del tribunal calificador

Lista definitiva de admisiones y exclusiones

Anuncio resultados prueba de catalán

Anuncio convocatoria prueba práctica

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatoria para cubrir dos plazas de peón


A causa de la situación de la Covid-19 es preciso solicitar cita previa llamando al  971 59 60 01. Se deberá entregar una copia de la documentación y mostrar la original. El último día para presentar la documentación es el día 2 de diciembre de 2021.

Bases convocatoria plazas de peón

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Lista provisional de admisiones y exclusiones

Anuncio del tribunal calificador

Lista definitiva de admisiones y exclusiones

Anuncio resultados prueba de catalán

Anuncio convocatoria prueba práctica

Anuncio lista provisional prueba práctica y méritos

Anuncio lista definitiva y asignación de plazas

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatoria bolsa ingeniero/a industrial

A causa de la situación de la Covid-19 es preciso solicitar cita previa llamando al  971 59 60 01. Se deberá entregar una copia de la documentación y mostrar la original. El último día para presentar la documentación es el día 26 de noviembre de 2021.

Bases convocatoria bolsa ingeniero/a industrial

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Lista de admisiones y exclusiones

Anuncio del tribunal calificador

Evaluación provisional prueba práctica y méritos

Evaluación definitiva prueba práctica y méritos

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatoria para cubrir tres plazas de auxiliar administrativo/-a

A causa de la situación de la Covid-19 es preciso solicitar cita previa llamando al  971 59 60 01. Se deberá entregar una copia de la documentación y mostrar la original. El último día para presentar la documentación es el día 19 de agosto de 2021.

Bases convocatoria plazas de auxiliar administrativo/-a

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Lista provisional admisiones y exclusiones

Lista definitiva admisiones y exclusiones

Anuncio del tribunal calificador

Anuncio aclaraciones

Anuncio provisional del resultado de la evaluación

Anuncio resolución del tribunal calificador

Anuncio provisional evaluación revisada

Resolución del 22-10-2021 del tribunal calificador

Evaluación definitiva del proceso de selección

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatòria borsa operari/operaria

A causa de la situació de la Covid-19 la documentació l’heu d’enviar per correu electrònic a la direcció sam@sammanacor.com (la documentació original pot ser demanada en qualsevol moment) o presencialment amb cita prèvia.

DARRER DIA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD: 19 D’ABRIL DE 2021

Anunci llista definitiva

Reclamació bases borsa

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci llista resultats prova català

Resolució d’al·legacions

Nota informativa

Llista provisional admesos i exclosos

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Bases convocatòria borsa operari/operaria

 

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatòria borsa de conductor

A causa de la situació de la Covid-19 la documentació l’heu d’enviar per correu electrònic a la direcció sam@sammanacor.com (la documentació original pot ser demanada en qualsevol moment) o presencialment amb cita prèvia.

DARRER DIA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD: 19 D’ABRIL DE 2021

Anunci llista definitiva

Reclamació bases borsa

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Anunci llista resutats prova català i convocatòria prova pràctica

Resolució d’al·legacions

Nota informativa de la Borsa de conductor

Llista provisional admesos i exclosos conductor

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Bases convocatòria borsa de conductor