Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Compañía

¿Quien somos?

SAM, Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A., és una empresa la titularitat de la qual és l’Ajuntament de Manacor, i es va crear el 8 de Maig de l’any 2000 (BOIB número 68 de 01/06/2000).

La SAM té diferents línies d’actuació, s’encarrega i gestiona diferents serveis públics al municipi de Manacor:

  • La gestió i explotació d’allò relatiu als pàrquings municipals i de les zones d’estacionament regulat O.R.A. dins del Terme Municipal de Manacor.
  • La gestió del Cicle Integral de l’Aigua del casc urbà del Municipi de Manacor (abastament, sanejament i depuració d’aigües).
  • El subministrament d’aigua al nucli costaner de Cala Murada.
  • La neteja, l’explotació i la gestió de les platges i cales urbanes del municipi de Manacor.
  • El servei de mecànica dels vehicles municipals i la seva gestió.
  • La transició energètica, cap a un futur sostenible i d’energia verda del municipi de Manacor.

 

L’origen de la SAM està vinculat a la construcció dels principals pàrquings municipals, a l’any 2000 s’inaugurà la primera fase del primer pàrquing municipal de Manacor, Na Camel·la, i posteriorment es varen construir i anant adherint al servei els pàrquings de Sant Jaume i de s’Aljub a Porto Cristo, paral·lelament la SAM va començar a gestionar les zones ORA que fins als moment havien estat gestionades en règim de concessió administrativa (gestionat per una empresa concessionària).

L’any 2005 la SAM va començar a gestionar el servei de mecànica dels vehicles i maquinària municipals.

Des del 15 de Novembre de 2013, la SAM s’ha fet càrrec del Servei Municipal d’Abastiment i Sanejament d’Aigua SEMASA que ha estat en funcionament i donant servei a la població del nucli interior de Manacor des de principis de l’any 1982 i que fins al moment de l’adhesió també es trobava gestionat per una empresa concessionària.

A juliol de 2019, la SAM es va fer càrrec del servei d’Abastiment d’aigua al nucli costaner de Cala Murada, que fins aleshores ho gestionava l’Associació de veïnats de Cala Murada.

Més recentment, des del maig de 2021, la SAM s’encarrega de la neteja, gestió i explotació de les platges i cales urbanes del municipi de Manacor, que fins al moment ho havia gestionat una empresa concessionària.

Consejo de Administración

 


 

Geréncia

Francesc Grimalt Vigo

Presidéncia

Cristina Capó Santandreu

Vicepresidéncia

Sebastià Nadal Santandreu

Secretaría

Juan Socías Morell

Consejeros y consejeras

Dídac López Toledano

Joan Carles Sagrera Massanet

Francisco Javier Orduña Bolea

Ana Belén Fullana Domínguez

Salvador Vadell Pascual

Bartomeu Pascual Galmés

Maria Isabel Bauza Quetglas

Información económica

Dietas por asistencia al Consell d’Administració de la Societat Municipal de Serveis del municipi de Manacor

Dietas por asistencia

Presupuesto para gastos por aportaciones a l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SAU

Presupuesto

Indemnización por los costes de conservación, mantenimiento y explotación de la EDAR de Manacor

Indemnización por los costes