Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Ja s’ha renovat la meitat del parc de comptadors de la ciutat

“Un dels aspectes més importants de la modernització de la xarxa d’abastiment d’aigua de Manacor és la renovació del parc de comptadors d’aigua dels usuaris”, explica Francesc Grimalt, el gerent de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor (SAM). I és que els comptadors existents fins ara eren de baixa precisió i havien excedit de molt la seva vida útil. Així la SAM ha iniciat en els darrers mesos una campanya per canviar tots els comptadors de la població, que són uns 9.000. Actualment ja s’ha canviat la meitat dels comptadors de Manacor. Al barri del carrer d’Artà es substituïren l’hivern passat, i al Barracar a l’estiu. Ara s’han renovat els dels barris de sa Torre, es Creuers i Santa Catalina. Durant els pròxims mesos es finalitzarà el canvi de la resta del nucli urbà.

Els nous comptadors són de classe R-160. Detecten el consum de forma més exacta que els anteriors, i així es reflecteix de forma més justa el que cada usuari gasta. Hi ha un fet molt freqüent que és la detecció de fuites dins les canonades particulars dels habitatges.  “Diàriament apareixen casos d’immobles on el nou comptador posa en evidència que hi havia una fuita des de feia anys i gràcies a aquesta nova informació podem avisar els abonats que disposen de nous comptadors de possibles fuites”, explica la presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó. Així, els abonats que ja tenen un dels nous comptadors instal·lats poden prestar atenció a la lectura del consum, que no s’hauria de disparar, o l’agulla del comptador, que s’ha d’aturar quan no hi ha cap aixeta en marxa”, afegeix el gerent, Francesc Grimalt”.

Un dels principals problemes de la xarxa de subministrament d’aigua de Manacor ha estat fins ara la baixa eficiència. Durant els darrers anys s’ha perdut més de la meitat del líquid que s’injectava a la xarxa. Des que la SAM gestiona el servei d’abastiment d’aigua a la ciutat de Manacor s’han fet importants esforços per arreglar aquesta situació. Uns esforços que s’han centrat en l’eliminació de les fuites a les canonades de la xarxa, la seva sectorització i el canvi del parc de comptadors d’aigua.

El primer que es va fer va ser una campanya de recerca de fuites, i se’n trobaren i arreglaren més de cent. També s’ha començat a sectoritzar la xarxa, a fi de poder detectar les fuites de forma immediata. Tot això farà que en un any les canonades dels carrers funcionin de forma més eficient.