Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria
Extraordinària

Data i hora
11 / de setembre / 2023 a les 18:30

Lloc
Sala de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Expedient 10584/2023. Designació dels membres del Consell d’Administració de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA
2. Expedient 11532/2023. Proposta d’aprovació d’instrument de planificació plurianual
3. Expedient 11531/2023. Proposta d’aprovació oferta d’ocupació pública 2023.
4. Expedient 11533/2023. Proposta de creació pàgina web corporativa.
5. Precs i preguntes.
6. Aprovació de l’acta de la sessió.

DOCUMENT ANUNCI CONVOCATÒRIA