Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

L’objectiu de la SAM és assolir una eficiència del 90% a la xarxa el 2019.

La xarxa de subministrament d’aigua de Manacor data de principis dels anys 70. Un escàs manteniment i preocupació per la xarxa des del seu inici ha fet que l’eficiència -és a dir, l’aigua que no es perdia- fins fa un any es xifràs en pràcticament el 40%. “Aquesta situació era inassumible i la corporació va decidir actuar, encomanant la gestió de l’aigua a la SAM, i ara sabem que l’opció òptima per aconseguir una xarxa eficient passa per la sectorització”, explica la batlessa, Catalina Riera.

L’actual objectiu principal de la SAM és reduir les pèrdues de la xarxa de subministrament i arribar a una eficiència del 90% el 2019. Per tal d’assolir aquest ambiciós objectiu es planteja una reestructuració i redistribució de la xarxa de subministrament, un procés conegut amb el nom de sectorització.

“Vàrem començar fa més d’un any amb la campanya de detecció i eliminació de fuites i ara tenim clar que la sectorització de la xarxa existent és des de tots els punts de vista la forma més eficient de millorar la distribució d’aigua: tant pel cost que suposa, com pel temps que suposa i per les poques molèsties que causarà als veïnats”, ha exposat la presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó.

Una vegada tota la xarxa estigui dividida en sectors es tendrà un bon control del funcionament de la xarxa, del consum d’aigua i del manteniment. A part, els comptadors instal·lats permetran tenir una lectura del consum d’aigua a temps real i detectar de manera immediata valors irregulars o anòmals, que permetran detectar fuites. En definitiva, el projecte de sectorització de la xarxa d’aigua de Manacor permetrà que l’eficiència arribi a superar el 90% i, en un futur proper, Manacor disposi d’una xarxa de subministrament d’aigua exemplar. “L’Ajuntament i la SAM estam fermament compromesos a millorar la qualitat de l’aigua, i això primer passa per millorar la distribució gràcies a la sectorització, “han coincidit la batlessa, Catalina Riera, i la presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó.

L’alternativa tradicional, la renovació total de xarxa, és a dir, de totes les canonades carrer per carrer, és inviable tant per l’enorme cost que suposaria, com per les dècades que duraria, com per les ingents molèsties a la població. Seria una obra comparable a la construcció de la xarxa fa mig segle, una actuació molt agressiva que dins un nucli com Manacor avui dia no es pot proposar.

Així es pot estimar que la sectorització suposa posar la xarxa a punt amb una dècima part del cost i el temps necessari respecte de la solució convencional d’anar canviant totes les canonades. Aquesta solució eficient permet que el treballs els pugui executar l’empresa pública, la SAM amb els seus propis recursos: la majoria de feines les fa el seu personal especialitzat, aprofitant, a més, subvencions del Govern i el Consell, així com les obres de reforma de carrer que fa l’Ajuntament.

47 Barris i nous comptadors de sector

La sectorització de la xarxa d’aigua de Manacor consisteix a dividir la ciutat de Manacor en 47 sectors o barris per millorar-ne el funcionament, la qualitat del servei i minimitzar les pèrdues. La implementació d’aquests sectors permetrà detectar fuites i avaries ràpidament i reparar-les causant unes molèsties mínimes.

Per altra banda, la instal·lació de comptadors generals de doble sentit de circulació a les unions entre sectors permetrà determinar amb precisió el que consumeix cada barri; a més de poder identificar de manera eficaç consums anòmals produïts per fuites o avaries. A dia d’avui amb les actuacions ja fetes l’eficiència ha pujat fins al 60%.

Els comptadors generals de cada sector es col·loquen a llocs estratègics, com rotondes, avingudes o llocs amplis, fàcilment accessibles per l’equip de treball del SAM; així, en cas d’urgència o avaria es podrà actuar de manera immediata i amb comoditat.

Durant la roda de premsa en què s’ha donat a conèixer el projecte de sectorització de la xarxa d’aigua de Manacor s’han presentat els nous comptadors de sector, que tothom pot veure en els aparcaments de Na Camel·la. El gerent de la SAM, Francesc Grimalt, ha presentat les noves instal·lacions: “són quatre els comptadors instal·lats a l’aparcament de Na Camel·la, que distribueixen l’aigua als barris que limiten amb el subterrani: Crist Rei, es Barracar, Baix des Cós i el Palau”.

A més dels comptadors, s’han instal·lat panells informatius a l’aparcament a fi que la ciutadania pugui veure de primera mà com funciona realment la sectorització. Cal afegir, a més, que a la pàgina web de la SAM s’anirà afegint progressivament tota la informació sobre l’eficiència i la sectorització de la xarxa, perquè la població pugui seguir l’evolució de les millores.