Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Convocatòria borsa de procés selectiu per la provisió definitiva de tres places de peó

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 30 de juny de 2022.

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva de tres places de peó

Sol·licitud

Llista provisional admesos i exclosos i convocatòria examen de català

Resultats prova de català i anunci data de la prova pràctica

Esmena

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Avaluació definitiva prova pràctica i mèrits

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria procés selectiu places tècnic/a d’administració general

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 27 d’abril de 2022.

Bases_convocatoria_places_tecnic_administracio_general

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Avaluació definitiva procés de selecció 

Convocatòria per borsa de peó del Cicle de l’Aigua

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 7 d’abril de 2022.

Bases convocatòria borsa peó del Cicle de l’Aigua

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional d’admesos i exclosos

Resultats prova de català i anunci data prova pràctica

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits peó del Cicle de l’Aigua

Avaluació definitiva procés de selecció peó del Cicle de l’Aigua

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista


A causa de la situación de la Covid-19 es preciso solicitar cita previa llamando al  971 59 60 01. Se deberá entregar una copia de la documentación y mostrar la original. El último día para presentar la documentación es el día 2 de diciembre de 2021.

Bases convocatoria oficial segunda electricista

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Listado provisional de admisiones y exclusiones

Anuncio del tribunal calificador

Lista definitiva de admisiones y exclusiones

Anuncio resultados prueba de catalán

Anuncio convocatoria prueba práctica

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatoria para cubrir dos plazas de peón


A causa de la situación de la Covid-19 es preciso solicitar cita previa llamando al  971 59 60 01. Se deberá entregar una copia de la documentación y mostrar la original. El último día para presentar la documentación es el día 2 de diciembre de 2021.

Bases convocatoria plazas de peón

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Lista provisional de admisiones y exclusiones

Anuncio del tribunal calificador

Lista definitiva de admisiones y exclusiones

Anuncio resultados prueba de catalán

Anuncio convocatoria prueba práctica

Anuncio lista provisional prueba práctica y méritos

Anuncio lista definitiva y asignación de plazas

Convocatoria para bolsa de oficial segundo d’electricista

Convocatoria bolsa ingeniero/a industrial

A causa de la situación de la Covid-19 es preciso solicitar cita previa llamando al  971 59 60 01. Se deberá entregar una copia de la documentación y mostrar la original. El último día para presentar la documentación es el día 26 de noviembre de 2021.

Bases convocatoria bolsa ingeniero/a industrial

Solicitud de admisión a pruebas selectivas

Lista de admisiones y exclusiones

Anuncio del tribunal calificador

Evaluación provisional prueba práctica y méritos

Evaluación definitiva prueba práctica y méritos