Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça d’enginyeria industrial

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Anunci

Avaluació provisional

Avaluació definitiva

 

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça de conductor de maquinària

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Llista definitiva d’aprovats

Convocatòria per a la provisió definitiva de tres places d’operari

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Avaluació provisional prova tècnica i mèrits

Avaluació definitiva