Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça d’enginyeria industrial

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Anunci

Avaluació provisional

Avaluació definitiva

 

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça de conductor de maquinària

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Llista definitiva d’aprovats

Convocatòria per a la provisió definitiva de tres places d’operari

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a les oficines de la SAM situades en el Carrer Major, número 22 de Manacor  4 planta  o telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor a aquest enllaç: https://manacor.eadministracio.cat/

S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original.

Bases específiques

Sol·licitud 

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos i data examen

Avaluació provisional prova tècnica i mèrits

Avaluació definitiva

Convocatòria per a la provisió definitiva de dues places de tècnic de medi ambient

Convocatòria per a la provisió definitiva de dues places de tècnic de medi ambient

Cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 4 de novembre de 2022

Bases específiques del procés selectiu de les places de tècnic de medi ambient

Sol·licitud

Llista provisional admesos i exclosos

Acta tribunal qualificador de data 29 de novembre de 2022

Avaluació provisional de la prova pràctica i dels mèrits 

Avaluació definitiva del procés de selecció

Convocatòria per a la provisió definitiva de dues places de tècnic de medi ambient

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça d’auxiliar d’administració

Cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 4 de novembre de 2022

Bases específiques per cobrir una plaça d’auxiliar d’administració

Sol·licitud 

Llista provisional admesos i exclosos

Avaluació provisional de la prova pràctica i dels mèrits

Avaluació definitiva del procés de selecció 

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 2 de desembre de 2021.

Bases convocatòria d’oficial segona d’electricista

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional d’admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Llista resultats prova de català

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci avaluació provisional prova pràctica i mèrits