Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències
Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 2 de desembre de 2021.

Bases convocatòria d’oficial segona d’electricista

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional d’admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Llista resultats prova de català

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per cobrir dues places de peó

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 2 de desembre de 2021.

Bases convocatòria places de peó

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos

Anunci resultats prova de català

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci llista provisional prova pràctica i mèrits

Anunci llista definitiva i assignació de places

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per borsí d’enginyer/a industrial

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 26 de novembre de 2021.

Bases convocatòria borsí enginyer/a industrial

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista d’admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Avaluació definitiva prova pràctica i mèrits

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per cobrir tres places d’auxiliar administratiu/-iva

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 19 d’agost de 2021.

Bases convocatòria places d’auxiliar administratiu/-iva

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Anunci aclariments

Anunci provisional del resultat de l’avaluació

Anunci de la resolució del tribunal qualificador

Anunci provisional de l’avaluació revisada

Resolució amb data 22-10-2021 del tribunal qualificador

Avaluació definitiva del procés de selecció

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria borsa operari/operaria

A causa de la situació de la Covid-19 la documentació l’heu d’enviar per correu electrònic a la direcció sam@sammanacor.com (la documentació original pot ser demanada en qualsevol moment) o presencialment amb cita prèvia.

DARRER DIA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD: 19 D’ABRIL DE 2021

Anunci llista definitiva

Reclamació bases borsa

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci llista resultats prova català

Resolució d’al·legacions

Nota informativa

Llista provisional admesos i exclosos

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Bases convocatòria borsa operari/operaria

 

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria borsa de conductor

A causa de la situació de la Covid-19 la documentació l’heu d’enviar per correu electrònic a la direcció sam@sammanacor.com (la documentació original pot ser demanada en qualsevol moment) o presencialment amb cita prèvia.

DARRER DIA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD: 19 D’ABRIL DE 2021

Anunci llista definitiva

Reclamació bases borsa

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Anunci llista resutats prova català i convocatòria prova pràctica

Resolució d’al·legacions

Nota informativa de la Borsa de conductor

Llista provisional admesos i exclosos conductor

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Bases convocatòria borsa de conductor