Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències
Anunci convocatòria – Sessió Extraordinària Ajuntament de Manacor

Anunci convocatòria – Sessió Extraordinària Ajuntament de Manacor

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria
Extraordinària

Data i hora
26 / de maig / 2023 a les 8:00, en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria

Lloc
Sala de Plens de l’Ajuntament de Manacor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
Part resolutiva

1. Expedient 8750/2022. Ratificació acord d’aprovació dels Comptes Anuals, exercici 2021.
2. Expediente 6628/2023. Aprovació Comptes Anuals, exercici 2022..
3. Precs i preguntes.
4. Aprovació acta.

DOCUMENT ANUNCI CONVOCATÒRIA

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça d’auxiliar d’administració

Convocatòria per a la provisió definitiva d’una plaça d’auxiliar d’administració

Cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 4 de novembre de 2022

Bases específiques per cobrir una plaça d’auxiliar d’administració

Sol·licitud 

Llista provisional admesos i exclosos

Avaluació provisional de la prova pràctica i dels mèrits

Avaluació definitiva del procés de selecció 

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 2 de desembre de 2021.

Bases convocatòria d’oficial segona d’electricista

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional d’admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Llista resultats prova de català

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per cobrir dues places de peó

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 2 de desembre de 2021.

Bases convocatòria places de peó

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Llista definitiva admesos i exclosos

Anunci resultats prova de català

Anunci convocatòria prova pràctica

Anunci llista provisional prova pràctica i mèrits

Anunci llista definitiva i assignació de places

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per borsí d’enginyer/a industrial

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 26 de novembre de 2021.

Bases convocatòria borsí enginyer/a industrial

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista d’admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Avaluació provisional prova pràctica i mèrits

Avaluació definitiva prova pràctica i mèrits

Convocatòria per borsí d’oficial segona d’electricista

Convocatòria per cobrir tres places d’auxiliar administratiu/-iva

A causa de la situació de la Covid-19 cal demanar cita prèvia telefonant al  971 59 60 01 . S’haurà de lliurar còpia de la documentació i mostrar-ne la original. El darrer dia per presentar la documentació és dia 19 d’agost de 2021.

Bases convocatòria places d’auxiliar administratiu/-iva

Sol·licitud d’admissió a proves selectives

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Anunci del tribunal qualificador

Anunci aclariments

Anunci provisional del resultat de l’avaluació

Anunci de la resolució del tribunal qualificador

Anunci provisional de l’avaluació revisada

Resolució amb data 22-10-2021 del tribunal qualificador

Avaluació definitiva del procés de selecció