Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Francesc Grimalt Vigo

Gerent SAM Manacor

Enginyer de Camins, Canals i Ports des de 1997 per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Barcelona, llicenciat en Psicologia Industrial i diplomat en Suficiència Investigadora, àrea Geografia Humana.

Va començar la seva carrera professional el 1996 en l’empresa constructora Melchor Mascaro SA com a cap d’obra on realitzava execucions d’obres de reforma urbana.

A partir de 1999 ha estat tècnic funcionari de carrera a l’Ajuntament de Calvià, director d’obra i projectista, i ha treballat en el disseny i execució d’obres de reforma urbana.

Des de 2002 fins al 2015 va ser tècnic funcionari de carrera en la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca, director d’obra i projectista, i va treballar en el disseny i execució d’obres de millora en les carreteres.

És autor de les següents publicacions i articles:

  • “Els camins de Calvià. Context i avaluació de les vies preturístiques”, Premi Rei en Jaume d’Investigació, 2000.
  • “L’eix de Sineu”, Consell de Mallorca, 2003.
  • Comunicació “L’observatori astronòmic de s’Illot”, presentada a la tercera jornada d’estudis locals de Manacor, 2004.
  • Ponència “La carretera de Montuïri a Sant Joan. Reforma integral d’una infraestructura del Consell de Mallorca”, 2011.
  • Comunicació “El camí de Balaam. Disseny de marges segurs en les carreteres de Mallorca”, quart Congrés Nacional de Seguretat Viària, La Rioja, 2013.

En la Convocatòria pública de novembre de 2015 va guanyar la plaça de gerent de la SAM. Alguns dels canvis més importants a Manacor a partir del seu nomenament han estat sectoritzar la xarxa de subministrament d’aigua, automatitzar els aparcaments subterranis, modernitzar els dipòsits d’aigua i optimitzar la gestió d’aigües residuals.