Empresa de Serveis del municipi de Manacor S.A. - 971 59 60 01 / departaments i urgències

Una vegada rectificades les incorreccions detectades al Plec de Prescripcions Tècniques de la compra de quatre bombes per als pous petits de la SAM, i aprovat aquest nou Plec pel Consell d’Administració de la SAM, s’ha reprès aquesta licitació. Així ha tornat a començar el termini de presentació d’ofertes amb l’anunci adjunt de 5 de desembre.

ANUNCI ADJUDICACIÓ 2017-16

REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 2017-16

ANUNCI CONVOCATÒRIA ACTE PÚBLIC 2017-16

Anunci rectificació Plecs

PPT 2017-16 MODIF

ANUNCI LICITACIÓ 2017-16

PPT 2017-16

PCAP 2017-16